שרון בן זהר

מזכירה בצוות CTC
שרון נשואה+2, מזכירה בצוות CTC וכספים ובנוסף מובילה את ההתנדבות הקהילתית של חברת הקפה. בתחילת הדרך בשטראוס הובילה את ההתנדבות הקהילתית של מפעל הקפה בלוד בבית הקשיש – פעילות מבורכת שעזרה למרכז לקשיש בלוד לייצב את מעמדו וחוסנו בקהילה. "ברגע שניתנה לי ההזדמנות לפעול למען הקהילה כעובדת שטראוס לא היה לי ספק שאקח את זה באהבה ובמסירות גדולה. כאמא, אני יודעת שחלק בלתי נפרד מחינוך לערכים ולדרך ארץ מתחיל בנתינה לקהילה בהתחשבות בקהילה".