שני קטן

מנהלת תחום תובנות, דאטה ומידע אסטרטגי, שטראוס קפה
Shani Katan is an Insights, Data & Strategic Knowledge CM, Strauss Coffee
1 פוסטים