דניאלה פרוסקי שיאון

מנהלת אחריות תאגידית
דניאלה היא מנהלת תקשורת פנים ארגונית וקיימות גלובלית בקבוצת שטראוס. משנת 2010 בה הצטרפה לחברה, היא אחראית על גיבוש אסטרטגית תקשורת פנים ארגונית וקיימות והטמעת של תוכניות עבודה חוצות ארגון, יישומן ומימושן בקבוצה כולה כמו גם על בניית יכולות ותשתיות בתחומים אלו . דניאלה היא מוסמכת האוניברסיטה העברית בירושלים במדע המדינה וביחסים בינלאומיים והיא בוגרת תכנית המנהלים של INSEAD ביזמות חברתית ותכנית העמיתים של מרכז השל לקיימות. בתפקידיה הקודמים שימשה כיועצת אסטרטגית לחברות ישראליות וגלובליות בנושאי אחריות תאגידית במסגרת חברות ייעוץ ישראליות ואמריקאיות. את דרכה המקצועית החלה בתפקידי ניהול שונים בארגונים חברתיים ולאחר מכן שימשה יועצת פרלמנטרית בכנסת ישראל. כיום היא מרצה לתקשורת פנים ארגונית, קיימות ואחריות תאגידית בכנסים ובמוסדות אקדמיים שונים. דניאלה נשואה והיא אם לשלושה ומתגוררת בהרצליה.